slideheader8slideheader1slideheader0slideheader4slideheader6

Bikecentrum Libverda

Vyhledávání

Rezervace kol

Provozní řád

Kompletní provozní řád najdete ke stažení zde: ikona souboruProvozní řád...

Provozní řád testování MTB kol zn. ROCK MACHINE 

Užívání jízdního kola:

 1. Pronájem kola je možný pouze po předložení alespoň jednoho z těchto dokladů:
 • platný občanský průkaz
 • platný cestovní pas
 • Nájemcem může být jen osoba starší 18 let.
 • Jízdní kolo je nájemci pronajato výhradně za účelem testování vlastností daného typu kola.
 • Před předáním a převzetím je nutné jízdní kolo důkladně prohlédnout, zda na něm nejsou znatelné jakékoliv závady. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 • Pokud nájemce zjistí nějaké závady či nedostatky po dobu užívání, je povinen je nahlásit při zpětném předání kola.
 • Je zakázáno provádět jakékoli změny na jízdním kole bez souhlasu provozovatele.
 • Nájemce má zakázáno předat a zapůjčit kolo jiné osobě, která není uvedená ve smlouvě.
 • Poplatky:

  1. Před uzavřením smlouvy o pronájmu zaplatí nájemce poplatek za pronájem jízdního kola dle platného ceníku (8 h., celeodpružené - 890,- Kč, e-bike - 1.490,- Kč, hardtaily - 690,- Kč, dětská - 490,- Kč) a vratnou kauci ve výši 1.000,- Kč (resp. 3.000,- Kč e-bike), která mu bude po převzetí nepoškozeného kola zpět vrácena.
  2. Pokud nájemce překročí dobu, za kterou zaplatil poplatek, je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč. V opačném případě, při nevyčerpání již zaplaceného časového limitu, se poplatek nevrací!

  Odpovědnost:

  1. Jízda na pronajatém jízdním kole je na vlastní nebezpečí a pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené jím pronajatým předmětem na jeho vlastním majetku ani na jiných předmětech movitých i nemovitých, či škodě vzniklé jiným osobám po celou dobu pronájmu, ani za zdraví nájemce po celou dobu pronájmu.
  2. Nájemce přebírá odpovědnost za všechna kola uvedená v jím podepsané Smlouvě o pronájmu, jakožto i za osoby, které kolo uvedené v jím podepsané smlouvě využívají, jsou-li jimi děti a osoby mladší 18 let.
  3. Po podpisu smlouvy přebírá nájemce veškerou zodpovědnost za pronajatý předmět až do doby vrácení předmětu pronajímateli.

  Výpůjční a provozní doba:

  1. Jízdní kolo je možné k testování pronajmout na 8 hodin (9 až 17 h.). Vzhledem k omezenému množství testovaných typů kol si může nájemce pronajmout jeden typ kola maximálně na 1 den, resp. 8 hodin.
  2. Předání kola nájemci probíhá v budově Bikecentra Libverda od 9 h., převzetí kola zpět poté v 17 h.
  3. Provozní doba Bikecentra Libverda je každý den od 9.00 do 18 h. ( Červenec/Srpen)            Nebo                              sobota/neděle od 9.00 do 18 h. (Květen/Duben/Září/Říjen)

  Hrazení škod:

  Nájemce je povinen užívat předmět nájmu tak, aby na něm nevznikla škoda. Každou nehodu či jinou škodnou událost je povinen bezprostředně poté, kdy ji zjistí, oznámit pronajímateli a v případě škody způsobené třetí osobou současně Policii ČR. Veškeré závady na předmětu nájmu zaviněné nájemcem (mimo škody hrazené pojišťovnou) jdou k tíži nájemce. Každá závada na předmětu nájmu, musí být nájemcem oznámena pronajímateli. V případě prodlení se splněním této povinnosti, nezbavuje se nájemce povinnosti úhrady vzniklé škody.

  V Lázních Libverda dne 2. května 2022

  Vytvořeno 19.3.2015 13:59:42 | přečteno 3952x | tana

  Partneři

  Singltrek pod SmrkemSingltrek - mapaeleven sportswearFreedlantsko.euAlbrecht - zámecký pivovar Frýdlant
  Evropská unie
  load